Floristgymnasiet Distansutbildning

Vår utbildning inom florist ger dig den kompetens som krävs för att få en anställning i all handel med blommor och specialiserad inom floristhantverket.

Om utbildningen

Som elev får du utveckla kunskaper och färdigheter inom floristhantverksproduktion, hantering och försäljning. Utbildningen består av föreläsningar, grupparbeten, metodövningar och utifrån individuella behov anpassas utbildningen till dig och dina mål. De praktiska momenten genomförs under handledning på ett företag, så kallad APL  (arbetsplatsförlagt lärande, lärling) eller som Lärling.

Att studera på distans

Under utbildningen får du stöd och hjälp av distanslärare. I det arbetsplatsförlagda lärandet har du handledare på företaget till din hjälp. Din studiehandledning kommer att finnas i vår lärplattform, där du arbetar med bedömningsuppgifter och har överblick över hela utbildningen. Du ska inneha goda datorkunskaper samt hög studie-självdisciplin.

Behörighet till gymnasiet

För att få gå ett nationellt program i gymnasieskolan krävs att du har slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning, inte redan har genomgått en gymnasieutbildning och att du påbörjar utbildningen senast det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år.

För behörighet till en så kallad särskild variant kan det ställas krav på förkunskaper i ett sådant ämne eller ämnesområde som är utmärkande för varianten.

Behörighet till yrkesprogram

För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andra-språk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.

Ansökan till gymnasiet

  1. Ansök via gör du i din ansökan till gymnasiet via antagningskansliet i respektive kommun.
  2. Din hemkommuns gymnasieskola kan ansluta sig till programmet via kontrakt med oss direkt på floweracademy.se

Efter utbildningen

Utbildningen syftar till att ge dig den kompetens som krävs för att vara attraktiv till anställning inom blomsterbranschen. Inom blomsterbranschen kan du till exempel arbeta inom som florist i en blomsterbutik, på en blomsteravdelning i ett större varuhus, eller inom grossisthandel i branschen.