Floristutbildning

En riktig floristutbildnings branschskola för floristyrket på floweracademy.se
Du som tänkt att bli florist och inte kan gå en kvalificerad floristutbildning med fokus på att bli florist och certifierad genom branschens Yrkesbevis. DU kommer att gå på en skola som är certifierad floristutbildning av branschen.

Floristutbildning på distans kombinerat med skola och lärlingsplats, för YrkesVux med CSN.

– Vi kan förverkliga din framtida yrkesdröm som florist.
– Vi arbetar med att skapa moderna florister i världens vackraste yrke!
Floristutbildning
Floristutbildningen

Du som tänkt att bli florist och inte kan gå en kvalificerad floristutbildning långt hemifrån i hela terminer, kan du nu göra din floristutbildning hemifrån i din hemkommun. Du kommer att åka till en skola och göra vissa delar av floristutbildningen där.  Där vi har gemensam undervisning för deltagare från hela landet som precis som du kommer att göra stora delar av sin floristutbildning på distans och på hemorten. Med andra ord så får du klasskamrater från hela landet.

– För dig som ska gå YrkesVux gäller 60 veckor och 1500 gymnasiepoäng enligt skolverkets olika floristkurser.  Du avslutar din floristutbildning med ett examensarbete, ”Yrkesbeviset”  som granskas av bransch och skola gemensamt. Yrkesbeviset  är första delprovet till gesällbrevet.

– Du som går inom ramen för gymnasieskolans hantverksprogram-florist, gå i skolan i tre år och läsa 2500p . Du kommer att göra examen- ”Yrkesbeviset” som ditt gymnasiearbete. Arbetet granskas av bransch och skola gemensamt. Yrkesbeviset  är första delprovet till gesällbrevet.

För att kunna delta i denna typ av  floristutbildning så måste du ha en lärlingsplats i en blomsterbutik. Platsen väljs ut gemensamt så vi kan säkerställa att det är en lämplig plats med rätt förutsättningar gällande handledarens kompetens. Du får gärna komma med förslag. 

Hantverksprogrammet Florist. Kurser som du kommer att läsa på YrkesVux och Gymnasiet är:
Hantverk-introduktion 200p GYM
Material och miljö 100p GYM
Tradition och utveckling 100p GYM, VUX
Florist 1 till 5. 1000p GYM, VUX
Florist 6a 100p GYM, VUX
Utställningsdesign 100p GYM
Växtkunskap 100p GYM
YB examen 100p göres på egenhan med vis handledning GYM, VUX
Entreprenörskap 100p – Från affärsidé till uppstart av företag. VUX
Försäljning och service 100p – Personlig försäljning, butiksförsäljning, personliga bemötandet. VUX

Du som ska läsa en gymnasieutbildning  läser 1000p gymnasiegemensamma kurser på en ansluten gymnasieskola i din hemkommun.

Gymnasiegemensamma kurser som du kommer att läsa på gymnasiet är:
Engelska 5 100p
Historia 1a1 100p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1a 100p
Naturkunskap 1a1 100p
Religionskunskap  100p
Samhällskunskap 1a1 100p
Svenska 1 100p/Svenska som andraspråk 1 100p
Entreprenörskap 100p