1. Min butik: mål och strategier
  Vi arbetar med din butik utifrån en bestämd affärsmodell. Modellen tydliggör de områden som är viktiga att fokusera på när man driver butik. Du kommer att bli överraskad av hur väl de hänger samman och får en tydlig bild av dina styrkor och svagheter i det fortsatta arbetet.
 1. Sälj och service: säljteknik
  Tänk utanför boxen. Sälj är mycket mer än direktkontakt med kunden över disk. Lär dig hur du skapar merförsäljning och ökad kundlojalitet med metoder du kanske aldrig tidigare tänkt på. ” Lämplig kurs för personal i din butik”
 1. Upplevelseekonomi: innovativa processer
  Hur skapar du mervärde för dina kunder och kartlägger vad som skapar värdet? Vi bryter ner de vanliga föreställningarna kring hur vi arbetar med våra kunder, utmanar din kreativitet och stimulerar ditt affärssinne. ” Lämplig kurs för personal i din butik”
 1. Effektivitet och flow: arbetsplanering
  Lär dig att vara effektiv i en upptagen vardag och hur ett optimerat flow kan reducera spilltiden och förlorade resurser. Allt för att du ska tjäna mer pengar under din dyrbara arbetstid.” Lämplig kurs för personal i din butik”
 1. IT: webb och marknadsföring
  Vi arbetar med framtidens sälj och marknadsföring och du får lära dig hur du kan använda sociala medier och andra webblösningar optimalt och säkert.