Florist YrkesVux Distansutbildning

Vår utbildning inom florist ger dig den kompetens som krävs för att få en anställning i all handel med blommor och specialiserad inom floristhantverket.

Om utbildningen

Som elev får du utveckla kunskaper och färdigheter inom floristhantverksproduktion, hantering och försäljning. Utbildningen består av föreläsningar, grupparbeten, metodövningar och utifrån individuella behov anpassas utbildningen till dig och dina mål. De praktiska momenten genomförs under handledning på ett företag, så kallad APL  (arbetsplatsförlagt lärande, lärling) eller som Lärling.

Att studera på distans

Under utbildningen får du stöd och hjälp av distanslärare. I det arbetsplatsförlagda lärandet har du handledare på företaget till din hjälp. Din studiehandledning finns i vår lärplattform, där du arbetar med bedömningsuppgifter och har överblick över hela utbildningen.

För vem

Förkunskaper

Om du inte har svenska som modersmål krävs det att du har godkänd kurs D eller motsvarande kunskaper i Sfi.

Vem får gå en yrkesvuxenutbildning?

Du får gå gymnasial vuxenutbildning från 1 juli det år du fyller 20 år. Du kan vara behörig även om du är under 20 år om du har gått färdigt ett nationellt program eller liknande utbildning i gymnasieskolan. På gymnasial nivå finns ingen garanti att du får plats.

Du får gå grundläggande vuxenutbildning (gruv) från den 1 juli det år du fyller 20 år. Du får delta i utbildningen om du inte har de kunskaper som grundskolan ger.

Din kommun väljer vilka som får studera, om det är fler sökande än det finns plats för. Du som har annat modersmål än svenska ska ha kunskaper som motsvarar svenska som andraspråk (SAS) på grundläggande nivå, för att få studera på gymnasial vuxenutbildning.

Ansökan

  1. Ansök till YrkesVux via din kommun.
  2. Följ ansökningsprocessen under ”min sida” på kommunens webbplats.
  3. När du blir antagen får du en kallelse från oss.
  4. Ansökan kan du också göra som privatperson där du finansierar kursen själv, sänd in en intresseanmälan.

Du som har annat modersmål än svenska behöver oftast ha kunskaper motsvarande svenska som andraspråk (SAS) på grundläggande nivå. Skicka med godkänt betyg i din ansökan. Om du vill utbilda dig i en annan kommun än den du bor i ska du först skicka ansökan till din hemkommun så de kan godkänna den.

Du är alltid välkommen till oss på studiebesök innan du bestämt dig.

Efter utbildningen

Utbildningen syftar till att ge dig den kompetens som krävs för att vara attraktiv till anställning inom blomsterbranschen. Inom blomsterbranschen kan du till exempel arbeta inom som florist, i en blomsteravdelning på ett större varuhus, eller med grossisthandel inom branschen.