petra_s
Florist Petra Sörensson

Jag har varit i branschen sedan 1986 då jag började arbeta extra i blomterbutik vid sidan av mina gymnasiestudier. Efter gymnasiet började jag arbeta heltid i butiken och med ett sådant fantastiskt material var det bara att inse att jag var fast. Via floristutbildning i Tvååker 1993 rotade jag mig i växtzon 1 med kontinenten runt knuten. 1995 tog jag mitt gesällbrev och har fram till idag arbetat med många olika områden inom branschen. Jag varit anställd i butik och anlitad som konsult av företag i Sverige och utomlands. Jag har arbetat redaktionellt med en facktidning med allt från skribentuppdrag till redaktionell planering och repro. Under senare år har fokus legat på utbildning för både elever (gymnasium och vuxenutbildning) och lärare. Jag har även ansvarat för flera EU-projekt med floristutbildning, utveckling och kvalitet i fokus. Jag är aktiv i Floristernas Yrkesråd som utbildningsansvarig och granskar både gymnasiets Yrkesbevis och floristernas gesällprov. Jag åtar mig även internationella uppdrag som granskare av Yrkesprov (FlorCert), seminarieledare för yrkeslärare och domare av floristtävlingar. Jag arbetar med flera större projekt med rumsdekorering, city Land Art och floristisk dekorering av olika miljöer i varierande sammanhang.

Mina styrkor är att jag på ett kreativt sätt får dig att utveckla dina produkters design och hur de kan samspela i miljön för at ge bästa möjliga säljeffekt. Jag synliggör sambandet mellan produkternas utformning och hur du kan få dem att kommunicera med kunden för att hitta unika lösningar och konceptuellt tänk. Genom att hjälpa den enskilde floristen att bygga på sina styrkor och utveckla kunnandet i både hantverk och exponering kan alla i butiken tillsammans skapa en helheten och ge butikens kunder en inspirerande shoppingupplevelse som bygger på säljmiljöns samtliga delar. Personalen i butiken kommer med min hjälp att tillsammans skapa en tydlig och unik stämning utifrån säsong genom olika kreativa redskap för kommunikation, idéformulering och produktutveckling.